ความท้าทายในวัยเด็ก มุมมองเชิงภาพต่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น

ความท้าทายในวัยเด็ก มุมมองเชิงภาพต่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิ World Press Photo และ UNICEF ได้ร่วมกันนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่คัดเลือกมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการอพยพครั้งใหญ่ต่อเด็ก ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย World Press Photo Contests ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 .

เมื่อสามสิบปีที่แล้ว บรรดาผู้นำโลกได้ให้คำมั่นสัญญา

กับเด็กทุกคนว่าจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิของตนโดยนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยวัยเด็กมาใช้ อนุสัญญากลายเป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่นั้นมา รัฐบาลทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจำนวนมากขึ้นสามารถอยู่รอดและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

สามสิบปีแล้ว สิทธิเด็กไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีวันหมดอายุ 

แต่วัยเด็กเปลี่ยนไป การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และการย้ายถิ่นจำนวนมากกำลังสร้างภัยคุกคามใหม่ๆ ให้กับเด็ก สำหรับเด็กจำนวนมากเกินไป การย้ายถิ่นไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นเด็กกว่า 30 ล้านคนในโลกทุกวันนี้ได้ย้ายข้ามพรมแดน

การโยกย้ายถิ่นฐานมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในข่าวและเป็นประเด็นสำคัญในการประกวด World Press

Photo ครั้งล่าสุด เรื่องราวที่ได้รับการดูแลจัดการเหล่านี้

ดึงความสนใจไปที่ผลกระทบทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของการย้ายถิ่นจำนวนมากต่อเด็กจากส่วนต่างๆ ของโลกผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิของเด็กทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดการโจมตีหมู่บ้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาร์ และการเผาบ้านเรือนของพวกเขา ทำให้ผู้ลี้ภัยหลายแสนคนหลบหนีเข้าไปในบังกลาเทศด้วยการเดินเท้าหรือทางเรือ หลายคน

เสียชีวิตในความพยายาม มากกว่าครึ่งที่หลบหนีเป็นเด็ก 

ในบังกลาเทศ ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในค่ายที่มีอยู่และตั้งถิ่นฐานชั่วคราว เงื่อนไขกลายเป็นวิกฤติ บริการขั้นพื้นฐานอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก และคนส่วนใหญ่ขาดน้ำสะอาด ที่พักพิง และสุขอนามัย ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อโรคอันดับแรก (ซ้ายไปขวา):  Minara Hassan และสามีของเธอ Ekramul นอนหมดแรงอยู่บนพื้นฝั่งบังคลาเทศของแม่น้ำ Naf หลังจากหนีออกจากบ้านในเมือง Maungdaw ประเทศเมียนมาร์ 2 ตุลาคม 2560.

ประการที่สอง: หญิงชาวโรฮิงญาที่มีความทุพพลภาพ

ถูกหามโดยญาติที่หลบหนีจากฝั่งบังกลาเทศที่ติดกับเมียนมาร์ 2 ตุลาคม 2560.ประการที่สาม:ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาได้รับความช่วยเหลือจากเรือเมื่อเธอมาถึงที่ Shah Porir Dwip ใกล้ Cox’s Bazar ประเทศบังคลาเทศ 1 ตุลาคม 2560.ประการที่สี่:  ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาถือข้าวของขณะเดินบนฝั่งบังกลาเทศของแม่น้ำนาฟหลังจากหนีออกจากเมียนมาร์ 2 ตุลาคม 2560

Credit : สล็อต pg