เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ทำยอดฝากไปได้แล้ว 2 หมื่น ลบ.

เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ทำยอดฝากไปได้แล้ว 2 หมื่น ลบ.

ธอส. เปิดเผยความคืบหน้าของ เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ที่จะให้ผลตอบแทน 2%/ปี โดยสามารถทำยอดฝากไปได้แล้ว 2 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งยังเปิดให้สามารถเปิดบัญชีได้ถึง 31 ส.ค. 2565 (17 ส.ค. 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ลูกค้าเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ผลปรากฎว่าล่าสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือ เพียง 2 วันทำการ มีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากแล้วสูงถึง 20,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีการถอนเงินฝาก

พิเศษ!! ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ 2.35% ต่อปี

ทั้งนี้ วงเงินจำกัดเพียง 50,000 ล้านบาท เท่านั้น สนใจเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เปิดบัญชีเงินฝากได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

สำหรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคมที่จะเข้าในงวดวันที่ 18 ส.ค. นี้ คือวงเงินลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาที่ผู้ถือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ 1 สิทธิต่อหนึ่งครัวเรือนในแต่ละเดือน รวมทั้งเจ้าของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

ผู้ที่มีสิทธิบัตรคนจน 2565 จะได้รับเงินในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าทุกเดือนไม่เกิน 315 บาท และกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกินวงเงิน 315 บาท ครัวเรือนนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการลดค่าไฟฟ้าจากบัตรประชารัฐ.

การลดค่าน้ำประปาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคืนในวันที่ 18 สิงหาคม 65 มีวงเงินจำกัดที่ 100 บาทต่อเดือนสำหรับหนึ่งครัวเรือน.

วงเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้.

สรุปให้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ที่เข้าวันที่ 18 สิงหา จะได้รับวงเงินลดค่าไฟฟ้าทั้งหมด 315 บาท และลดค่าน้ำประปาทั้งหมด 100 บาทต่อหนึ่งครัวเรือน ทั้งนี้สามารถถอนเงินสดจากบัตรคนจนเดือนสิงหาคมได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ วงเงินเข้าบัตรคนจนวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ที่จะได้รับเงินคืนจากการเสียค่าน้ำ ค่าไฟในเดือนสิงหาคมจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น

ส่วนการลงทะเบียน ค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรประชารัฐรอบใหม่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายน (เดือนหน้า) ผู้อ่านที่สนใจสามารถเช็กวิธีลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ได้ที่บทความของเดอะไทยเกอร์เลยครับ.

ครม. เห็นชอบขยายเวลา EXIM Biz Transformation Loan ถึง 30 มิ.ย. 66

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อปลาอยเดือนที่ผ่านมา ให้มาเป็นถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566

(17 ส.ค. 2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้บริการสินเชื่อได้ตามเป้าหมายภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกประมาณ 3,049 ล้านบาท และยังเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคการส่งออกของประเทศไทย

สำหรับโครงการสินเชื่อ Biz Transformation Loan มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องการปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาทระยะเวลาการให้กู้ยืม ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2, ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ลบร้อยละ 2 และ ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ(S/M/L) ที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่(S-Curve) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม(Robotics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยผลการดำเนินงาน EXIM Bizฯ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ธสน.ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 55 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,583 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 มียอดเบิกใช้วงเงินจำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 299 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกจำนวน 3,049 ล้านบาท

สพ.ญ.กนกวรรณ ตรุยานนท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) แจ้งผลสุขภาพลูกเสือ โดยลูกเสือยังมีน้ำมูกเล็กน้อย ไม่มีไข้ เหงือก ลิ้น และช่องปาก มีสีชมพูอ่อน กินนมเก่ง กินนมได้ปริมาณ 6-8 ออนซ์ ต่อมื้อ โดยกินนมทุก 2-4 ชั่วโมง/มื้อ นมที่กินจะเป็นนมทดแทนสำหรับลูกแมว ชนิด KMR การขับถ่าย ยังคงถ่ายเหลว สีอุจจาระปกติ กินยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง และมีพฤติกรรมที่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ร่าเริง ท้องไม่อืด

เราได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ จำนวน 295 แห่ง

ครม. อนุมัติโครงการ เยียวยาศิลปิน อายุเกิน 65 ปี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ เยียวยาศิลปิน อายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีผู้เข้าข่าย 2.4 พันกว่าราย และมีวงเงินโครงการ 12 ล้านบาท (17 ส.ค. 2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ เยียวยาศิลปิน อายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนรวม 2,459 คน กรอบวงเงินรวม 12.29 ล้านบาท

โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สำหรับกลุ่มศิลปินที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เปิดให้มีการลงทะเบียนศิลปินผู้มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมในช่วงเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา จากเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม

ทั้งนี้ มีผู้ผ่านคุณสมบัติละได้รับการเยียวยารวม 2,459 คน แยกเป็น

1) ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จำนวน 1,140 คน วงเงิน 5.7 ล้านบาท

2) ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1,319 คน วงเงิน 6.59 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 3 เดือน ระหว่าง ส.ค.- ต.ค. 2565

โดยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด รวมถึงตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรอง ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 เพื่อเป็นจุดบริการน้ำดื่ม และช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์การกู้ชีพ กู้ภัย และอุปกรณ์การสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า